Mutatie

Bouwdam is gespecialiseerd in mutatieonderhoud. Mutatieonderhoud vindt plaats op het moment dat een woning vrijkomt. Vaak moet er voordat er nieuwe huurders inkomen nog wat onderhoud worden verricht. Dit wordt mutatieonderhoud genoemd. Onder mutatieonderhoud valt in de meeste gevallen het opnieuw stucen en/of schilderen van de woning, maar ook het verwijderen van wanden of het vervangen van de badkamer kan onder mutatieonderhoud vallen.

Bouwdam voert voornamelijk voor Vve’s en woningbouwverenigingen in het binnenstedelijke mutaties uit. Wij brengen hierbij bestaande woningen weer op hedendaagse maatstaven voor verhuur. Bouwdam heeft oog voor detail en heeft een bewezen trackrecord op het gebied van mutatieonderhoud.

Vertrouwt u Bouwdam een mutatieproject toe? Dan kunt u rekenen op vakwerk. Ons team werkt volgens een strakke planning, waardoor we altijd onze afspraken na kunnen komen en kwalitatief goed werk kunnen leveren. Om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werken wij met één contactpersoon.

  • Strakke planning
  • Levert vakwerk
  • Komen onze afspraken na
  • Eén contactpersoon
Neem contact op

Kernwaarden

Vakkundig

Bouwdam staat voor vakmanschap en kwaliteit. Het leveren van kwaliteit is bij ons prioriteit nummer één. Al onze ervaren specialisten leveren resultaatgericht maatwerk. Onze vakmensen zijn dan ook de bron van ons succes!

Duurzaam

Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Wij zijn gericht op het bedenken van duurzame oplossingen. Zo proberen wij op het gebied van materiaalgebruik, logistiek en procesinrichting altijd zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn.

Klantgericht

Alles wat wij doen is uiteindelijk voor de klant. Daarom vinden wij het belangrijk om altijd betrokken te zijn bij onze klanten en opdrachtgevers. Zo proberen wij altijd mee te denken met onze klanten en stellen ten alle tijden de klantwens centraal. Wij denken altijd in oplossingen en gaan pas door tot de klant tevreden is.